Kontakt

Biuro Obsługi Klienta Biznesowego

Tel. +48 22 656 21 21
Fax: +48 22 656 21 27

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 19.00

e-mail: bok@starnettelecom.pl


Dział Księgowości

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

e-mail: ksiegowosc@starnettelecom.pl


Ochrona Danych Osobowych

e-mail: odo@starnettelecom.pl


StarNet Telecom Sp. z o. o.

al. Armii Ludowej 28
00-609 Warszawa

NIP 526-25-63-089

REGON 017349650
KRS 0000033417

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł


Konto bankowe StarNet Telecom:
mBank S.A. Warszawa
84 1140 1010 0000 5087 5900 1001


SWIFT: BREXPLPWWA1

IBAN: PL84 1140 1010 0000 5087 5900 1001