Rzetelna firma

rzetelna firma

Wyróżnienia i nagrody

gezele2015

Członkostwo

PRCH Member 2

Outsorcing doskonale sprawdza się w wielu dziedzinach - Facility Manager 5-2013

 Jeśli wierzyć liczbom, rosnący z roku na rok rynek telekomunikacyjny daje szerokie pole do popisu outosurcerom tego typu usług. Nic więc dziwnego, że zarządcy nieruchomości takich jak centra handlowe i budynki biurowe coraz chętniej oddają zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną profesjonalistom. Pozwala to nie tylko obniżyć koszty utrzymania sieci ale gwarantuje także jej kompleksową obsługę i serwis.


Przekazanie zarządzania telekomunikacją w obiekcie jednemu operatorowi budynkowemu można porównać z wyborem i przekazaniem administrowania nieruchomością wyspecjalizowanej firmie zarządzającej. – mówi Paweł Dąbroś, Dyrektor Sprzedaży Pionu Centra Handlowe w StarNet Telecom, specjalizującej się w obsłudze w zakresie telekomunikacji obiektów komercyjnych. – Zarówno do współpracy z najemcami, jak i zewnętrznymi operatorami telekomunikacyjnymi dedykowany jest jeden podmiot, którego głównym celem jest specjalistyczne i ekonomiczne zarządzanie infrastrukturą obiektu oraz zasobami telekomunikacyjnymi udostępnianymi najemcom danej nieruchomości.

 

Outsourcerzy działający w mocno profilowanych branżach, takich jak telekomunikacja, ukierunkowują swoje działania na klienta. Dzięki stosunkowo wąskiemu polu działań mogą skupić się na indywidualnych potrzebach i wymaganiach nie tylko odbiorcy końcowego, ale przede wszystkim zarządcy i budynku. Zastosowanie konkretnego rozwiązania niejednokrotnie determinuje bowiem charakterystyka nieruchomości. Mamy tu na myśli nie tylko projekt architektoniczny. Inaczej zarządza się zupełnie nową nieruchomością a inaczej wygląda to w sytuacji objęcia funkcjonującego już od lat budynku, często posiadającego infrastrukturę kablową opartą na przestarzałych już technologiach.

Niemniej, zawsze poza oferowanymi opcjami outsourcerzy gotowi są zaproponować dodatkowe, szyte na miarę rozwiązania, służąc swoją wiedzą i doświadczeniem. Jest to niezwykle istotne dla klientów końcowych, którzy nie zatrudniają specjalistów do spraw związanych z telekomunikacją, powierzając działania w tym zakresie innym jednostkom wewnętrznym. W takiej sytuacji merytoryczne wsparcie ze strony operatora budynkowego jest niezbędne dla uniknięcia podjęcia złych decyzji a co za tym idzie, zbędnych kosztów. Pełny outsourcing deleguje w całości odpowiedzialność do zewnętrznej firmy.

 

Outsourcing w telekomunikacji

 

Operatorzy budynkowi odpowiadają za pełen serwis okablowania, okresowe przeglądy sieci i jej modernizację, sprawują nadzór nad dokumentacją techniczną obiektu, aktualizują ją, uwzględniając najdrobniejsze prace ingerujące w sieć. W ramach outsourcingu zawiera się także doprowadzenie do nieruchomości niezależnych łączy operatorskich, najlepiej udostępnianych w dwóch różnych technologiach. – Zazwyczaj usługi podstawowe dostarczamy za pośrednictwem medium światłowodowego, dla łączy zapasowych proponujemy medium radiowe. Zapewnienie backupu za pośrednictwem zupełnie odrębnego kanału jest kluczowe dla zachowania ciągłości świadczenia usług. – mówi Paweł Dąbroś.

W gestii operatora budynkowego leży również zapewnienie dostępu do szerokiej oferty innych operatorów telekomunikacyjnych oraz ograniczenie nierejestrowanego dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej na obiekcie, który niesie ze sobą duże ryzyko utraty ciągłości w korzystaniu z usług przez najemców, na przykład poprzez przypadkowe odłączenie czy też uszkodzenie sieci.

Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, iż outsourerzy działający w branży telekomunikacyjnej zatrudniają służby techniczne, dyżurujące całą dobę, a do dyspozycji klientów oddają profesjonalne biuro obsługi klienta, gotowe podjąć reakcję na zgłoszenie w każdej chwili.

Do korzyści płynących z takiego rozwiązania można także zaliczyć zwiększoną i utrzymaną na najwyższym poziomie przewidywalność kosztów - zaangażowane są tylko dwie strony a wszelkie zagadnienia rozwiązuje jeden kontrakt.

 

Czy rzeczywiście powierzając obsługę telekomunikacyjną obiektu jednej firmie zarządca przekazuje jej odpowiedzialność za proces od A do Z? Oczywiście wszystko zależy od kontraktu zawartego pomiędzy stronami, natomiast pełny outcourcing daje właśnie taką możliwość.

Operator budynkowy, w przypadku nowych obiektów, angażuje się już na etapie projektowania i budowy infrastruktury kablowej, przyłączy, kanalizacji, zabiega o niezbędne zgody. W późniejszym etapie dba o okresowe przeglądy instalacji, aktualizuje dokumentację techniczną obiektu oraz zapewnia bezpieczeństwo usług. Nic więc dziwnego, że inwestorzy coraz częściej decydują się na taką współpracę.

 

Link do pliku