Rzetelna firma

rzetelna firma

Wyróżnienia i nagrody

gezele2015

Członkostwo

PRCH Member 2

Kontakt

Dane kontaktowe
Al. Armii Ludowej 28
02-609 Warszawa

 

Tel. +48 22 656 21 21
Fax: +48 22 656 21 27
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Rzetelna firma

krd

 

Od 19. listopada 2008 r. nieprzerwanie uczestniczymy w programie Rzetelna Firma i udostępniamy szereg informacji świadczących o naszej wiarygodności. Krajowy Rejestr Długów w dniu 13. maja 2009 nadał naszej firmie Certyfikat Rzetelności. Dokument ten potwierdza brak przeterminowanych zobowiązań notowanych w KRD oraz uczestnictwo w Programie Rzetelna Firma.

 

 

 

Czym jest program Rzetelna Firma?

Program Rzetelna Firma promuje rzetelność płatniczą, terminowość operacji finansowych oraz transparentność. Certyfikat dla firm biorących udział w programie wystawia Krajowy Rejestr Długów.

 

 

Certyfikat rzetelności on-line

Na stronie programu mogą Państwo w każdej chwili sprawdzić bieżący stan rzetelności StarNet Telecom.

 

 CertyfikatKRD2014-07-09

 

Zobacz certyfikat potwierdzający rzetelność i terminowość naszej firmy

 

 

Pięć przykazań Rzetelnej Firmy

 

1. Miej cel poza zyskiem
2. Dbaj o swoich pracowników
3. Zaangażuj się społecznie
4. Myśl o środowisku zanim je zniszczysz
5. Szanuj siłę konsumentów

 


Kodeks Etyczny Rzetelnej Firmy


Preambuła

 

Nadrzędnym celem programu Rzetelna Firma jest szerzenie wśród polskich przedsiębiorców zasad etycznych związanych z praworządnością, rzetelnością, transparentnością i odpowiedzialnością w prowadzeniu biznesu. Intencją programu jest podnoszenie standardów moralnych prowadzenia biznesu w Polsce, co stanowić ma podstawy budowy silnych firm, będących filarami polskiej gospodarki. Nadrzędnym celem programu Rzetelna Firma jest popularyzowanie zasad etyki oraz szerzenie szeroko rozumianej edukacji w tym zakresie wśród małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Kodeks etyczny powinien przyczyniać się do kształtowania społecznej odpowiedzialności prowadzenia biznesu wśród wszystkich przedsiębiorców uczestniczących w programie Rzetelna Firma.

 

Rozdział I - Postanowienia ogólne

 

1.Uczestnicy programu Rzetelna Firma zobowiązują się do realizacji celów znajdujących swoje odzwierciedlenie w następujących wartościach:
-Praworządność - przestrzeganie przepisów prawa, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów w biznesie.
-Rzetelność – wywiązywanie się z postanowień zawartych w kontraktach.
-Transparentność – prowadzenie działalności w sposób przejrzysty i jasny dla innych uczestników obrotu gospodarczego.
-Odpowiedzialność – budowanie ogólnopolskiego systemu wymiany informacji gospodarczych poprzez weryfikowanie wiarygodności finansowej potencjalnych klientów, dopisywanie niespłaconych zobowiązań do bazy danych Krajowego Rejestru Długów oraz przekazywanie pozytywnych informacji o wywiązywaniu się z zobowiązań przez rzetelnych klientów.

 

Rozdział II - Stosunki z klientami, dostawcami i odbiorcami

 

1.Uczestnicy programu zapewniają swoim klientom najwyższą jakość oferowanych usług i sprzedawanych produktów. Kierują się profesjonalizmem wynikającym z umiejętności i doświadczenia.
2.Umowy z potencjalnymi klientami powinny być zawierane zgodne z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego. Każdy klient powinien mieć świadomość podpisywanych umów i być poinformowany o wszelkich konsekwencjach wynikających z zapisów umownych.
3.Relacje z partnerami w biznesie oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Dlatego uczestnicy programu zobowiązują się do terminowego rozliczania się ze swoimi dostawcami zgodnie z ustalonymi warunkami. W przypadku ewentualnych opóźnień w płatnościach kontrahent zostaje rzetelnie poinformowany o braku wpłaty i przyczynie tego stanu.
4.Uczestnicy programu ustalają wewnętrzne, spójne procedury związane z windykacją wymagalnych należności. Dłużnik jest zawsze informowany o faktycznych konsekwencjach mogących wyniknąć z braku wpłaty w terminie, a wszelkie działania windykacyjne są prowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami.
5.Uczestnicy programu zapewniają swoim rzetelnym kontrahentom wsparcie przy tworzeniu ich pozytywnej historii płatniczej, dzieląc się z innymi uczestnikami obrotu gospodarczego pozytywną informacją na temat wywiązywania się w terminie z zobowiązań.
6.Uczestnicy programu tworzą wewnętrzne, przejrzyste procedury rozpatrywania reklamacji. Reklamacja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, a w razie jej nieuwzględnienia klient otrzymuje rzetelną, pełną informację na ten temat.
7.Uczestnicy programu, mając na względzie idee odpowiedzialności biznesu zwłaszcza w kontraktach z udziałem konsumentów, zobowiązują się zapewnić konsumentom dostęp do jak najszerszej informacji na temat oferowanych produktów i usług, formułować umowy w sposób przejrzysty i zrozumiały dla konsumenta, z uwzględnieniem słusznych praw konsumenckich oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami współżycia społecznego.